Dijelovi prijenosa Kawasaki - KAAZ

SKU: 71015-176
1.869,00 kn

Fleksibilno crijevo Kawasaki VRS441

komplet fleksibilno crijevo za leđni trimer
Kawasaki VRS441S

SKU: 71012-136
98,00 kn

Obujmica nosivog remena Kawasaki VS253W

Kawasaki VS253W

original

SKU: 71012-137
98,00 kn

Obujmica nosivog remena Kawasaki VS330W

Kawasaki VS330W

original

SKU: 71012-138
98,00 kn

Obujmica nosivog remena Kawasaki VS451W

Kawasaki VS451W

original

SKU: 11029-134
26,00 kn

Obujmica štitnika glave Kawasaki gornja Ø24

obujmica gornja Ø24
SKU: 96001-123
286,00 kn

Prirubnica glave trimera Kawasaki VS222S

Kawasaki VS222S

original

SKU: 61001-119
32,00 kn

Puškica distančna zgloba Kawasaki VS360S/VS330W

Kawasaki VS360S, VS330W, VS430S, VRS441S

original

SKU: 61001-121
25,00 kn

Puškica distančna zgloba Kawasaki VS451W

Kawasaki VS451W, VF500K

original

SKU: 71056-219
533,00 kn

Ručica gasa Kawasaki VRS441 sa sajlom

Kawasaki VRS441- komplet sa sajlom

original

SKU: 71056-216
533,00 kn

Ručica gasa Kawasaki VS253S sa sajlom

Kawasaki VS253S – komplet sa sajlom

original

SKU: 71014-344
643,00 kn

Ručica gasa Kawasaki VS330 sa sajlom i ručkom

Kawasaki VS330 – komplet sa sajlom i ručkom

original

SKU: 71056-224
533,00 kn

Ručica gasa Kawasaki VS330W sa sajlom

Kawasaki VS330W – komplet sa sajlom

original

SKU: 71014-346
643,00 kn

Ručica gasa Kawasaki VS451 sa sajlom i ručkom

Kawasaki VS451 – komplet sa sajlom i ručkom

original

SKU: 71014-396
276,00 kn

Ručka cjevasta Kawasaki VF500K

Kawasaki VF500K

original

SKU: 71014-345
249,00 kn

Ručka cjevasta Kawasaki VS330W

Kawasaki VS330W

original

SKU: 71304-101
275,00 kn

Ručka prednja Kawasaki VS253S

Kawasaki VS253S komplet

original

SKU: 71304-102
275,00 kn

Ručka prednja Kawasaki VS360/430S

Kawasaki VS360/430S

original

SKU: 91001-244
47,00 kn

Sajla gasa Kawasaki VS222S

Kawasaki VS222S (savinuta cijev)
bužir 37cm, sajla 43cm

SKU: 61002-196
23,00 kn

Semering zgloba glave Kawasaki VS253

Kawasaki VS253
16x28x4

original

SKU: 91049-121
13,00 kn

Spojna pločica Kawasaki VF500K

spojna pločica zgloba glave i nosača štitnika

original

SKU: 91049-122
13,00 kn

Spojna pločica Kawasaki VS360S/430S

spojna pločica zgloba glave i nosača štitnika

original

SKU: 71303-108
377,00 kn

Štitnik glave Kawasaki VF500K

Kawasaki VF500K

original

SKU: 71303-101
210,00 kn

Štitnik glave Kawasaki VS360/430S

Kawasaki VS360/430S

original

SKU: 71137-184
18,00 kn

Vijak štitnika Kawasaki VS222S (set)

Kawasaki VS222S

original

SKU: 11027-118
26,00 kn

Zaštitna šalica noža Kawasaki Ø8

Šalica noža Kawasaki rupa Ø8

SKU: 78002-174
253,00 kn

Zupčanik kutnog prijenosa Kawasaki VRS441 gornji

Kawasaki VRS441 gornji

original

SKU: 78002-170
253,00 kn

Zupčanik kutnog prijenosa Kawasaki VS360S gornji

Kawasaki VS360S, VS330W, VS430S  gornji

original

SKU: 11014-176
249,00 kn

Zvono kvačila Kawasaki VRS441

Kawasaki VRS441

original

SKU: 11014-192
326,00 kn

Zvono kvačila Kawasaki VS253S

Kawasaki VS253S/253W

original

SKU: 11014-211
297,00 kn

Zvono kvačila Kawasaki VS360

Kawasaki VS360/430

original

Prikazuje se svih 30 rezultata